Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie
Nabór na KKZ
  w Szczucinie