Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

UWAGA!!! szkolny konkurs – Transplantologia – dar życia.

 26 stycznia - Światowy Dzień Donacji i Transplantologii

Światowy Dzień Donacji i Transplantologii to święto o randze globalnej, które pierwszy raz obchodzone było w Genewie 14 października 2005 roku. W Polsce po raz pierwszy dzień ten był obchodzony w 2005 roku w Bydgoszczy. Organizatorem była Klinika Transplantologii prowadzona przez dr Zbigniewa Włodarczyka.

Transplantologia jest metodą ratowania życia osób chorych, dla których przeszczepienie zdrowego narządu jest jedynym sposobem na powrót do zdrowia. Polega ona na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od innego człowieka. Przeszczep narządu może przedłużyć życie osoby chorej nawet wtedy, gdy zdiagnozowano u niej tzw. schyłkową niewydolność narządu. Usunięcie chorego narządu i zastąpienie zdrowym narządem pozwala na powrót do normalnego życia, kontynuowanie nauki czy podjęcie pracy.

W Polsce od 1995 r. obowiązuje zasada domniemanej zgody na pobranie narządów, jednak okazuje się, że liczba przeszczepów jest wciąż niepokojąco mała.

Światowy Dzień Donacji i Transplantacji to okazja, by każdy uświadomił sobie, „że dar, jaki można złożyć, także po naszej śmierci, drugiemu człowiekowi może uratować życie człowieka albo nawet wielu ludzi”.

W celu zwrócenia uwagi na niezwykłą wartość przeszczepu i skłonienie innych do rozważenia możliwości oddania narządów w celu ratowania życia innych osób, w PCEiKZ zorganizowany jest szkolny konkurs – „Transplantologia – dar życia”, który polega na wykonaniu materiału filmowego.

Materiał filmowy musi spełniać następujące wytyczne techniczne:

1. Orientacja nagrania: pozioma lub pionowa

2. Dopuszczalne formaty pliku:MP4 (MPEG-4Part 14),MOV,WMV,MKV

3. Dopuszczalna rozdzielczość obrazu: minimum 1280x720(HD Ready), maksimum 3840x2160 (4K, Ultra HD)

4. Dopuszczalna długość: od 30 sekund do 2 minut

5. Wielkość pliku nie może przekroczyć 2 500 MG

6. zamieszczony musi być na jednym z następujących portali umożliwiających przesłanie linku do pobrania: Dropbox, WeTransfer,Dysk Google, One Drive

7. Jury dokona oceny nadesłanych materiałów .

8. Filmy będą oceniane według następujących kryterów: oryginalność pomysłu, zaprezentowana metoda zachęcenia ludzi do zostania dawcami tkanek, narządów, poziom wykonania, wartość artystyczna

9. Materiały filmowe proszę zamieszczać, wypełniając dostępny formularz zgłoszeniowy wchodząc w poniższy link:

https://forms.office.com/e/iC3tBmV7Ki

10. Termin nadsyłania materiałów do dnia 05.02.2024r.

Organizatorzy: mgr Ewa Klepacz, mgr inż. Wojciech Wilk

  w Szczucinie