Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP

 „Wolna Polska w swojej historii czterokrotnie przyjmowała konstytucje. Miało to miejsce w roku 1791 (Konstytucja 3 Maja), 1921 (Konstytucja Marcowa), 1935 (Konstytucja Kwietniowa) oraz w roku 1997. Wolne państwo dwukrotnie przyjmowało także prowizoria konstytucyjne regulujące tymczasowo kompetencje najważniejszych organów państwa, zwane „małymi konstytucjami” – w roku 1919 oraz w roku 1992.” {Konstytucje polskie w ujęciu historycznym, www.prezydent.pl}

Konkurs Wiedzy o Konstytucji RP

 

Szkolny Klub Europejski „Zeusy Europy” zaprasza młodzież PCEiKZ do wzięcia udziału w „Konkursie Wiedzy o Konstytucji RP”.

Cele Konkursu:

- popularyzowanie wiedzy na temat prawa konstytucyjnego, praw i obowiązków obywatelskich oraz zasad funkcjonowania organów władzy;

- kształtowanie postaw patriotycznych;

- promowanie świadomości i aktywnej postawy obywatelskiej.

Regulamin konkursu:

1. Zakres tematyczny obejmuje dogłębną znajomość Ustawy Zasadniczej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

2. Forma konkursu – test (pytania zamknięte - jednokrotnego i wielokrotnego wyboru oraz pytania otwarte).

3. Wszyscy uczestnicy otrzymają uwagi pozytywne za udział w konkursie.

4. Kontakt: dr Marek Jachym.

5. Termin: 11 marca 2024 r. - 3 lekcja.

Literatura:

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997;

- Podręczniki wiedzy o społeczeństwie (treści dotyczące konstytucji).

  w Szczucinie