Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Szkolny Konkurs Wiedzy o Konstytucji

Dnia 11 marca 2024 r. w Powiatowym Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych w Szczucinie odbył się Szkolny Konkurs Wiedzy o Konstytucji.

W konkursie wzięło udział 13 uczniów (I LO A - 4, II LO A – 7,   III LO A – 1, IV LO A - 1).

            Wyniki konkursu:

I miejsce: Katarzyna Osak - III LO A

II miejsce:  Jakub Stankiewicz– IV LO A

III miejsce: Wiktoria Giza - I  LO A

Uczestnikom i zwycięzcom konkursu gratulujemy.

Organizator konkursu: Szkolny Klub Europejski „Zeusy Europy”.

  w Szczucinie