Powiatowe Centrum Edukacji i Kompetencji Zawodowych
w Szczucinie

Wyniki konkursu z j. włoskiego

W kwietniu został przeprowadzony konkurs z języka włoskiego w formie testu. Wzięli w nim udział uczniowie kl. II LO/A i III LO/A uczący się języka włoskiego.

Celem konkursu było:

a) promowanie języka włoskiego

b) podniesienie rangi języka włoskiego jako przedmiotu szkolnego

c) znajomość gramatyki języka włoskiego na poziomie podstawowym

WYNIKI:

I miejsce: Bartłomiej Koper klasa III LOA

II miejsce: Gabriela Czub kl. III LO/A, Julia Jabłońska klasa III LOA

III miejsce: Oliwia Nowak klasa III LOA, Katarzyna Osak kl. III LO/A

Zwycięzcom gratulujemy!

Organizator konkursu: S. Dąbroś

  w Szczucinie